hız tutkunu

Kullanım örnekleri

hız tutkunu
speed freak
icon arrow

speed

Phonetic: "/spiːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of moving quickly or the capacity for rapid motion; rapidity.

Example: How does Usain Bolt run at that speed?


Definition: The rate of motion or action, specifically / the magnitude of the velocity; the rate distance is traversed in a given time.

Example: Speed limits provide information to the drivers about the safe speed to travel in average conditions.


Definition: The sensitivity to light of film, plates or sensor.


Definition: The duration of exposure, the time during which a camera shutter is open (shutter speed).


Definition: The largest size of the lens opening at which a lens can be used.


Definition: The ratio of the focal length to the diameter of a photographic objective.


Definition: Amphetamine or any amphetamine-based drug (especially methamphetamine) used as a stimulant, especially illegally.


Definition: Luck, success, prosperity.


Definition: Personal preference.

Example: We could go to the shore next week, or somewhere else if that's not your speed.


Definition: A third-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of gamma with respect to changes in the underlying asset price.

icon arrow

freak

Phonetic: "/fɹiːk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden change of mind


Definition: Someone or something that is markedly unusual or unpredictable.

Example: a freak genius


Definition: A hippie.


Definition: A drug addict.


Definition: (of a person) A nonconformist, especially in appearance, social behavior, sexual orientation, gender identity, and/or business practices; an oddball, especially in physiology (i.e., "circus freak"); unique, sometimes in a displeasing way.


Definition: A person whose physique has grown far beyond the normal limits of muscular development; often a bodybuilder weighing more than 120 kilos (260 pounds).


Definition: An enthusiast, or person who has an obsession with, or extreme knowledge of, something.

Example: Bob's a real video-game freak. He owns every games console of the last ten years.


Definition: (sometimes affectionate) A very sexually perverse individual.

Example: She's a freak in the sack!


Definition: A streak of colour; variegation.

icon arrow

freak

Phonetic: "/fɹiːk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make greatly distressed and/or a discomposed appearance


Definition: To be placed or place someone under the influence of a psychedelic drug


Definition: To streak; to variegate


Definition: To experience reality withdrawal, or hallucinations (nightmarish), to behave irrational or unconventional due to drug use.


Definition: To react extremely or irrationally, usually under distress or discomposure

icon arrow

freak

Phonetic: "/fɹiːk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Strange, weird, unexpected

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!