parque de atracciones

Kullanım örnekleri

parque de atracciones
theme park
icon arrow

theme

Phonetic: "/θiːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: A subject of a talk or an artistic piece; a topic.


Definition: A recurring idea; a motif.


Definition: An essay written for school.


Definition: The main melody of a piece of music, especially one that is the source of variations.


Definition: A song, or a snippet of a song, that identifies a film, a TV program, a character, etc. by playing at the appropriate time.


Definition: The collection of color schemes, sounds, artwork etc., that "skin" an environment towards a particular motif.


Definition: (grammar) The stem of a word.


Definition: Thematic relation of a noun phrase to a verb.


Definition: Theta role in generative grammar and government and binding theory.


Definition: Topic, what is generally being talked about, as opposed to rheme.


Definition: A regional unit of organisation in the Byzantine empire.

icon arrow

theme

Phonetic: "/θiːm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give a theme to.

Example: We themed the birthday party around superheroes.


Definition: To apply a theme to; to change the visual appearance and/or layout of (software).

icon arrow

park

Phonetic: "[paːk]"

Part Of Speech: noun


Definition: An area of land set aside for environment preservation or recreation.


Definition: A wide, flat-bottomed valley in a mountainous region.


Definition: An area used for specific purposes.


Definition: An inventory of matériel.

Example: A country's tank park or artillery park.


Definition: A space in which to leave a car; a parking space.

icon arrow

park

Phonetic: "[paːk]"

Part Of Speech: verb


Definition: To bring (something such as a vehicle) to a halt or store in a specified place.

Example: I parked the drive heads of my hard disk before travelling with my laptop.


Definition: To defer (a matter) until a later date.

Example: Let's park that until next week's meeting.


Definition: To bring together in a park, or compact body.

Example: to park artillery, wagons, automobiles, etc.


Definition: To enclose in a park, or as in a park.


Definition: To hit a home run, to hit the ball out of the park.

Example: He really parked that one.


Definition: To engage in romantic or sexual activities inside a nonmoving vehicle.

Example: They stopped at a romantic overlook, shut off the engine, and parked.


Definition: (sometimes reflexive) To sit, recline, or put, especially in a manner suggesting an intent to remain for some time.

Example: He came in and parked himself in our living room.


Definition: To invest money temporarily in an investment instrument considered to relatively free of risk, especially while awaiting other opportunities.

Example: We decided to park our money in a safe, stable, low-yield bond fund until market conditions improve.


Definition: To register a domain name, but make no use of it (See domain parking)


Definition: (oyster culture) To enclose in a park, or partially enclosed basin.


Definition: To promenade or drive in a park.


Definition: (of horses) To display style or gait on a park drive.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.