ertelenmiş gelir vergisi

Kullanım örnekleri

ertelenmiş gelir vergisi
deferred income tax
icon arrow

deferred

Phonetic: "/dɪˈfɜːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To delay or postpone

Example: We're going to defer the decision until we have all the facts.


Definition: After winning the opening coin toss, to postpone until the start of the second half a team's choice of whether to kick off or receive (and to allow the opposing team to make this choice at the start of the first half).


Definition: To delay, to wait.

icon arrow

deferred

Phonetic: "/dɪˈfɜːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To submit to the opinion or desire of another in respect to their judgment or authority.


Definition: To render, to offer.

icon arrow

deferred

Phonetic: "/dɪˈfɜːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A deferred bond.

icon arrow

deferred

Phonetic: "/dɪˈfɜːd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Delayed; put off till later.

Example: requested a deferred payment


Definition: Yielded to someone else's decision or judgment.

Example: The decision was deferred to the regional manager


Definition: Whose value is not realized until a future date: e.g. annuities, charges, taxes and income, either as an asset or liability.

icon arrow

deferred

Phonetic: "/dɪˈfɜːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: An oath or affirmation; a vow

Example: if I make a promise, I always stick to it;  he broke his promise


Definition: A transaction between two persons whereby the first person undertakes in the future to render some service or gift to the second person or devotes something valuable now and here to his use


Definition: Reason to expect improvement or success; potential

Example: She shows great promise as an actress.


Definition: A placeholder object representing the eventual result of an asynchronous operation


Definition: Bestowal or fulfillment of what is promised

icon arrow

income

Phonetic: "/ˈɪnˌkʌm/"

Part Of Speech: noun


Definition: Money one earns by working or by capitalising on the work of others.


Definition: Money coming in to a fund, account, or policy.


Definition: A coming in; arrival; entrance; introduction.


Definition: A newcomer or arrival; an incomer.


Definition: An entrance-fee.


Definition: A coming in as by influx or inspiration, hence, an inspired quality or characteristic, as courage or zeal; an inflowing principle.


Definition: A disease or ailment without known or apparent cause, as distinguished from one induced by accident or contagion; an oncome.


Definition: That which is taken into the body as food; the ingesta; sometimes restricted to the nutritive, or digestible, portion of the food.

icon arrow

tax

Phonetic: "/tæks/"

Part Of Speech: noun


Definition: Money paid to the government other than for transaction-specific goods and services.


Definition: A burdensome demand.

Example: a heavy tax on time or health


Definition: A task exacted from one who is under control; a contribution or service, the rendering of which is imposed upon a subject.


Definition: Charge; censure


Definition: A lesson to be learned.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.