cero positivo

Kullanım örnekleri

cero positivo
positive zero
icon arrow

positive

Phonetic: "/ˈpɒzɪ̈tɪv/"

Part Of Speech: noun


Definition: A thing capable of being affirmed; something real or actual.


Definition: A favourable point or characteristic.


Definition: Something having a positive value in physics, such as an electric charge.


Definition: (grammar) A degree of comparison of adjectives and adverbs.


Definition: (grammar) An adjective or adverb in the positive degree.


Definition: A positive image; one that displays true colors and shades, as opposed to a negative.


Definition: The positive plate of a voltaic or electrolytic cell.


Definition: A positive result of a test.

icon arrow

positive

Phonetic: "/ˈpɒzɪ̈tɪv/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Not negative or neutral.


Definition: Formally laid down.


Definition: Stated definitively and without qualification.


Definition: Fully assured in opinion.

Example: I’m absolutely positive you've spelt that wrong.


Definition: Of number, greater than zero.


Definition: Characterized by constructiveness or influence for the better.


Definition: Overconfident, dogmatic.


Definition: Actual, real, concrete, not theoretical or speculative.


Definition: Having more protons than electrons.


Definition: (grammar) Describing the primary sense of an adjective, adverb or noun; not comparative, superlative, augmentative nor diminutive.

Example: ‘Better’ is an irregular comparative of the positive form ‘good’.


Definition: Derived from an object by itself; not dependent on changing circumstances or relations; absolute.

Example: The idea of beauty is not positive, but depends on the different tastes of individuals.


Definition: Characterized by the existence or presence of distinguishing qualities or features, rather than by their absence.

Example: The box was not empty – I felt some positive substance within it.


Definition: Characterized by the presence of features which support a hypothesis.

Example: The results of our experiment are positive.


Definition: Of a visual image, true to the original in light, shade and colour values.

Example: A positive photograph can be developed from a photographic negative.


Definition: Favorable, desirable by those interested or invested in that which is being judged.

Example: The first-night reviews were largely positive.


Definition: Wholly what is expressed; colloquially downright, entire, outright.

Example: Good lord, you've built up a positive arsenal of weaponry here.


Definition: Optimistic.

Example: He has a positive outlook on life.


Definition: Electropositive


Definition: Basic; metallic; not acid; opposed to negative, and said of metals, bases, and basic radicals.


Definition: HIV positive.


Definition: (New Age jargon) Good, desirable, healthful, pleasant, enjoyable; (often precedes 'energy', 'thought', 'feeling' or 'emotion').

icon arrow

zero

Phonetic: "/ˈzɪəɹəʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The numeric symbol that represents the cardinal number zero.

Example: In unary and k-adic notation in general, zero is the empty string.


Definition: The digit 0 in the decimal, binary, and all other base numbering systems.

Example: One million has six zeroes.


Definition: Nothing, or none.

Example: He knows zero about humour.


Definition: The value of a magnitude corresponding to the cardinal number zero.

Example: The electromagnetic field does not drop all of the way to zero before a reversal.


Definition: The point on a scale at which numbering or measurement originates.

Example: The temperature outside is ten degrees below zero.


Definition: A value of the independent variables of a function, for which the function is equal to zero.

Example: The derivative of a continuous, differentiable function that twice crosses the axis must have a zero.


Definition: The additive identity element of a monoid or greater algebraic structure, particularly a group or ring.

Example: Since a commutative zero is the inverse of any additive identity, it must be unique when it exists.


Definition: A person of little or no importance.

Example: They rudely treated him like a zero.


Definition: A Mitsubishi A6M Zero, a long range fighter aircraft operated by the Japanese Navy Air Service from 1940 to 1945.


Definition: A setting of calibrated instruments such as a firearm.


Definition: A security which has a zero coupon (paying no periodic interest).

Example: The takeovers were financed by issuing zeroes.

icon arrow

zero

Phonetic: "/ˈzɪəɹəʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To set a measuring instrument to zero; to calibrate instrument scale to valid zero.

Example: Zero the fluorometer with the same solvent used in extraction.


Definition: To change a memory location or range to values of zero; to set a variable in a computer program to zero.

Example: Results were inconsistent because an array wasn’t zeroed during initialization.


Definition: To cause or set some value or amount to be zero.

Example: They tried to zero the budget by the end of the quarter.


Definition: To eliminate; to delete; to overwrite with zeros.


Definition: To disappear

icon arrow

zero

Phonetic: "/ˈzɪəɹəʊ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: No, not any

Example: She showed zero respect.


Definition: Of a cloud ceiling, limiting vision to 50 feet (15 meters) or less.


Definition: Of horizontal visibility, limited to 165 feet (50.3 meters) or less.


Definition: Present at an abstract level, but not realized in the surface form.

Example: The stem of "kobieta" with the zero ending is "kobiet".

icon arrow

zero

Phonetic: "/ˈzɪəɹəʊ/"

Part Of Speech: numeral


Definition: The cardinal number occurring before one and that denotes no quantity or amount at all, represented in Arabic numerals as 0.

Example: A cheque for zero dollars and zero cents crashed the computers on division by zero.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!