futbol stadyumu

Kullanım örnekleri

futbol stadyumu
football stadium
icon arrow

football

Phonetic: "[fʷʊʔt̚bɑɫ]"

Part Of Speech: noun


Definition: (general) A sport played on foot in which teams attempt to get a ball into a goal or zone defended by the other team.

Example: Roman and medieval football matches were more violent than any modern type of football.


Definition: Association football: a game in which two teams each contend to get a round ball into the other team's goal primarily by kicking the ball. Known as soccer in Canada, the United States, Australia, and New Zealand.

Example: Each team scored three goals when they played football.


Definition: American football: a game played on a field of 100 yards long and 53 1/3 yards wide in which two teams of 11 players attempt to get an ovoid ball to the end of each other's territory.

Example: Each team scored two touchdowns when they played football.


Definition: Canadian football: a game played on a played on a field of 110 yards long and 65 yards wide in which two teams of 12 players attempt to get an ovoid ball to the end of each other's territory.

Example: They played football in the snow.


Definition: (Victoria, South Australia, Western Australia, Tasmania, Northern Territory) Australian rules football.


Definition: Gaelic football: a field game played with similar rules to hurling, but using hands and feet rather than a stick, and a ball, similar to, yet smaller than a soccer ball.


Definition: (New South Wales) rugby league.


Definition: Rugby union.


Definition: The ball used in any game called "football".

Example: The player kicked the football.


Definition: Practice of these particular games, or techniques used in them.


Definition: An item of discussion, particularly in a back-and-forth manner

Example: That budget item became a political football.


Definition: The leather briefcase containing classified nuclear war plans which is always near the US President.

icon arrow

football

Phonetic: "[fʷʊʔt̚bɑɫ]"

Part Of Speech: verb


Definition: To play football.

icon arrow

stadium

Phonetic: "/ˈsteɪ.di.əm/"

Part Of Speech: noun


Definition: A venue where sporting events are held.


Definition: An Ancient Greek racecourse, especially, the Olympic course for foot races.


Definition: A Greek measure of length, being the chief one used for itinerary distances, also adopted by the Romans for nautical and astronomical measurements, equal to 600 Greek or 625 Roman feet, or 125 Roman paces, or to 606 feet, 9 inches.


Definition: A kind of telemeter for measuring the distance of an object of known dimensions, by observing the angle it subtends.


Definition: A graduated rod used to measure the distance of the place where it stands from an instrument having a telescope, by observing the number of the graduations of the rod that are seen between certain parallel wires (stadia wires) in the field of view of the telescope.


Definition: A life stage of an organism.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!