fosa

Kullanım örnekleri

fosa
pit
icon arrow

pit

Phonetic: "/ˈpɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A hole in the ground.

Example: The meadow around the town is full of old pits.


Definition: An area at a racetrack used for refueling and repairing the vehicles during a race.

Example: Two drivers have already gone into the pit this early in the race.


Definition: A section of the marching band containing mallet percussion instruments and other large percussion instruments too large to march, such as the tam tam. Also, the area on the sidelines where these instruments are placed.


Definition: A mine.


Definition: A hole or trench in the ground, excavated according to grid coordinates, so that the provenance of any feature observed and any specimen or artifact revealed may be established by precise measurement.


Definition: A trading pit.


Definition: The bottom part of something.

Example: I felt pain in the pit of my stomach.


Definition: Armpit.


Definition: A luggage hold.


Definition: A small surface hole or depression, a fossa.


Definition: The indented mark left by a pustule, as in smallpox.


Definition: The grave, or underworld.


Definition: An enclosed area into which gamecocks, dogs, and other animals are brought to fight, or where dogs are trained to kill rats.


Definition: Formerly, that part of a theatre, on the floor of the house, below the level of the stage and behind the orchestra; now, in England, commonly the part behind the stalls; in the United States, the parquet; also, the occupants of such a part of a theatre.


Definition: Part of a casino which typically holds tables for blackjack, craps, roulette, and other games.


Definition: A pit bull terrier.

Example: I'm taking one of my pits to the vet on Thursday.


Definition: A mosh pit.

Example: Because the museum was closed for renovation, the school decided to bring its fourth-graders to the pit at a Cannibal Corpse gig instead.


Definition: (law enforcement, usually used with "maneuver") A maneuver by which a police officer, by use of a police car, nudges the vehicle of a fleeing suspect enough for the suspect's vehicle to lose control and become disabled so the police officer can catch and apprehend the suspect.


Definition: The fissile core of a nuclear weapon, commonly made of plutonium surrounded by high-explosive lenses.


Definition: (hospital slang) The emergency department.

icon arrow

pit

Phonetic: "/ˈpɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make pits in; to mark with little hollows.

Example: Exposure to acid rain pitted the metal.


Definition: To put (an animal) into a pit for fighting.


Definition: To bring (something) into opposition with something else.

Example: Are you ready to pit your wits against one of the world's greatest puzzles?


Definition: To return to the pits during a race for refuelling, tyre changes, repairs etc.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.