fit olma

Kullanım örnekleri

fit olma
trim
icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: noun


Definition: Decoration; especially, decoration placed along edges or borders.

Example: Paint the house white with blue trim.


Definition: A haircut, especially a moderate one to touch up an existing style.

Example: I went to the hairdresser for a trim but came back nearly bald.


Definition: Dress; gear; ornaments.


Definition: The manner in which something is equipped or adorned; order; disposition.

Example: The car comes in three different trims.


Definition: Sexual intercourse.


Definition: The fore-and-aft angle of the vessel to the water, with reference to the cargo and ballast; the manner in which a vessel floats on the water, whether on an even keel or down by the head or stern.


Definition: The arrangement of the sails with reference to the wind.

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To reduce slightly; to cut; especially, to remove excess.

Example: A ranch steak is usually trimmed of all excess fat.


Definition: To decorate or adorn; especially of a Christmas tree.

Example: They traditionally trim the tree on Christmas Eve.


Definition: (of an aircraft) To adjust pitch using trim tabs.


Definition: (of a vessel) To modify the angle relative to the water by shifting cargo or ballast; to adjust for sailing; to assume, or cause to assume a certain position, or trim, in the water.


Definition: (of a vessel's sails) To modify the angle (of the sails) relative to the wind, especially to set them at the most advantageous angle.


Definition: To balance; to fluctuate between parties, so as to appear to favour each.


Definition: To make trim; to put in due order for any purpose; to make right, neat, or pleasing; to adjust.


Definition: (of timber) To dress; to make smooth.


Definition: To rebuke; to reprove.


Definition: To beat or thrash.

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Physically fit.

Example: He goes jogging every day to keep in trim.


Definition: Slender, lean.

Example: a trim figure


Definition: Neat or smart in appearance.

Example: a trim lawn

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In good order; properly managed or maintained.


Definition: With sails well trimmed.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.