dakron yama kaçağı

Kullanım örnekleri

dakron yama kaçağı
dacron patch leakage
icon arrow

dacron

Part Of Speech: noun


Definition: A polymer, polyethylene terephthalate PET, as used for making thread and cloth.

icon arrow

patch

Phonetic: "/pætʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A piece of cloth, or other suitable material, sewed or otherwise fixed upon a garment to repair or strengthen it, especially upon an old garment to cover a hole.

Example: His sleeves had patches on the elbows where different fabric had been sewn on to replace material that had worn away.


Definition: A small piece of anything used to repair damage or a breach; as, a patch on a kettle, a roof, etc.

Example: I can't afford to replace the roof, which is what it really needs. I'll have the roofer apply a patch.


Definition: A piece of any size, used to repair something for a temporary period only, or that it is temporary because it is not meant to last long or will be removed as soon as a proper repair can be made, which will happen in the near future.

Example: "This patch should hold until you reach the city," the mechanic said as he patted the car's hood.


Definition: A small, usually contrasting but always somehow different or distinct, part of something else (location, time, size)

Example: Doesn't that patch of clouds looks like a bunny?


Definition: (specifically) A small area, a small plot of land or piece of ground.

Example: Scattered patches of trees or growing corn.


Definition: A local region of professional responsibility.


Definition: A small piece of black silk stuck on the face or neck to heighten beauty by contrast, worn by ladies in the 17th and 18th centuries; an imitation beauty mark.


Definition: A piece of material used to cover a wound.


Definition: An adhesive piece of material, impregnated with a drug, which is worn on the skin, the drug being slowly absorbed over a period of time.

Example: Many people use a nicotine patch to wean themselves off of nicotine.


Definition: A cover worn over a damaged eye, an eyepatch.

Example: He had scratched his cornea so badly that his doctor told him to wear a patch.


Definition: A block on the muzzle of a gun, to do away with the effect of dispart, in sighting.


Definition: A patch file, a file that describes changes to be made to a computer file or files, usually changes made to a computer program that fix a programming bug.


Definition: A small piece of material that is manually passed through a gun barrel to clean it.


Definition: A piece of greased cloth or leather used as wrapping for a rifle ball, to make it fit the bore.


Definition: (often patch cable, patch cord etc.; see also patch panel) A cable connecting two pieces of electrical equipment.


Definition: A sound setting for a musical synthesizer (originally selected by means of a patch cable).


Definition: An overlay used to obtain a stronger impression.

icon arrow

patch

Phonetic: "/pætʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To mend by sewing on a piece or pieces of cloth, leather, or the like

Example: My coat needs patching.


Definition: To mend with pieces; to repair by fastening pieces on.


Definition: To make out of pieces or patches, like a quilt.


Definition: To join or unite the pieces of; to patch the skirt.


Definition: To employ a temporary, removable electronic connection, as one between two components in a communications system.


Definition: (generally with the particle "up") To repair or arrange in a hasty or clumsy manner

Example: The truce between the two countries has been patched up.


Definition: To make the changes a patch describes; to apply a patch to the files in question. Hence:


Definition: To connect two pieces of electrical equipment using a cable.

Example: I'll need to patch the preamp output to the mixer.

icon arrow

leakage

Part Of Speech: noun


Definition: An act of leaking, or something that leaks


Definition: The amount lost due to a leak


Definition: An undesirable flow of electric current through insulation


Definition: Loss of retail stock, especially due to theft


Definition: (sound recording) The situation where sound is picked up by a microphone from a source other than that which is intended.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.