cable tensor

Kullanım örnekleri

cable tensor
stay
icon arrow

stay

Phonetic: "/steɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Continuance or a period of time spent in a place; abode for an indefinite time; sojourn.

Example: I hope you enjoyed your stay in Hawaii.


Definition: A postponement, especially of an execution or other punishment.

Example: The governor granted a stay of execution.


Definition: A stop; a halt; a break or cessation of action, motion, or progress.

Example: stand at a stay


Definition: A fixed state; fixedness; stability; permanence.


Definition: A station or fixed anchorage for vessels.


Definition: Restraint of passion; prudence; moderation; caution; steadiness; sobriety.


Definition: Hindrance; let; check.

icon arrow

stay

Phonetic: "/steɪ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To prop; support; sustain; hold up; steady.


Definition: To support from sinking; to sustain with strength; to satisfy in part or for the time.


Definition: To stop; detain; keep back; delay; hinder.


Definition: To restrain; withhold; check; stop.


Definition: To cause to cease; to put an end to.


Definition: To put off; defer; postpone; delay; keep back.

Example: The governor stayed the execution until the appeal could be heard.


Definition: To hold the attention of.


Definition: To bear up under; to endure; to hold out against; to resist.


Definition: To wait for; await.


Definition: To remain for the purpose of; to stay to take part in or be present at (a meal, ceremony etc.).


Definition: To rest; depend; rely.


Definition: To stop; come to a stand or standstill.


Definition: To come to an end; cease.

Example: That day the storm stayed.


Definition: To dwell; linger; tarry; wait.


Definition: To make a stand; to stand firm.


Definition: To hold out, as in a race or contest; last or persevere to the end.

Example: That horse stays well.


Definition: To remain in a particular place, especially for a definite or short period of time; sojourn; abide.

Example: We stayed in Hawaii for a week.  I can only stay for an hour.


Definition: To wait; rest in patience or expectation.


Definition: (used with on or upon) To wait as an attendant; give ceremonious or submissive attendance.


Definition: To continue to have a particular quality.

Example: Wear gloves so your hands stay warm.


Definition: To live; reside

Example: Hey, where do you stay at?

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!