atlı okçuluk

Kullanım örnekleri

atlı okçuluk
mounted archery
icon arrow

mounted

Phonetic: "/ˈmaʊntɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To get upon; to ascend; to climb.

Example: to mount stairs


Definition: To place oneself on (a horse, a bicycle, etc.); to bestride.

Example: The rider mounted his horse.


Definition: To cause to mount; to put on horseback; to furnish with animals for riding.


Definition: To cause (something) to rise or ascend; to drive up; to raise; to elevate; to lift up.


Definition: To rise on high; to go up; to be upraised or uplifted; to tower aloft; to ascend; often with up.


Definition: To attach (an object) to a support, backing, framework etc.

Example: to mount a mailbox on a post


Definition: To attach (a drive or device) to the file system in order to make it available to the operating system.


Definition: (sometimes with up) To increase in quantity or intensity.

Example: The bills mounted up and the business failed.  There is mounting tension in Crimea.


Definition: To attain in value; to amount (to).


Definition: To get on top of (an animal) to mate.


Definition: To have sexual intercourse with someone.


Definition: To begin (a campaign, military assault, etc.); to launch.

Example: The General gave the order to mount the attack.


Definition: To deploy (cannon) for use.

Example: to mount a cannon


Definition: To prepare and arrange the scenery, furniture, etc. for use in (a play or production).


Definition: To incorporate fat, especially butter, into (a dish, especially a sauce to finish it).

Example: Mount the sauce with one tablespoon of butter.

icon arrow

mounted

Phonetic: "/ˈmaʊntɪd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: On horseback

Example: The mounted cavalry rode into town.


Definition: Raised on steps, generally three, as a cross


Definition: Furnished; supplied

icon arrow

archery

Phonetic: "/ɑɹtʃəɹiː/"

Part Of Speech: noun


Definition: The practice or sport of shooting arrows with a bow.


Definition: A group of archers.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.